12 mars, 2024

Förändringar av medlemsskapsformer 2024

Intag av nya medlemmar Intag av nya medlemmar kommer endast ske till kategorin aktiv medlem, det vill säga kommer inga köande erbjudas vardagsmedlemskap eller greenfeemedlemskap. Efter erlagd inträdesavgift för fullvärdig aktiv medlem kommer nya medlemmar efterföljande år ha möjligheten att välja vilken kategori den vill. Nya medlemskapet ”Måndag-Torsdag” Denna nya

Läs mer