Bollrännan

Vår bollränna gäller då bokade starttider ej tillämpas och det ej råder startförbud.

En spelare får lägga högst en boll i rännan och tidigast två timmar innan bollrännan öppnas. Dvs. Om bollrännan öppnar 18.00, får boll läggas tidigast 16.00.

Nu gäller bollränna från kl. 18.00 om inte det är startförbud för till exempel en tävling.

Bollar som ej utnyttjas skall droppas på marken.