Förändringar av medlemsskapsformer 2024

Intag av nya medlemmar

Intag av nya medlemmar kommer endast ske till kategorin aktiv medlem, det vill säga kommer inga köande erbjudas vardagsmedlemskap eller greenfeemedlemskap. Efter erlagd inträdesavgift för fullvärdig aktiv medlem kommer nya medlemmar efterföljande år ha möjligheten att välja vilken kategori den vill.

Nya medlemskapet ”Måndag-Torsdag”

Denna nya medlemskapsform ger medlemmen spelrättighet under hela säsongen under veckodagarna måndag till torsdag (även under högsäsong). Medlemmen kan välja mellan denna medlemskapsform, greenfeemedlem och passiv medlem utan att förlora rättigheten att återgå till aktivt medlemskap efterföljande säsonger.

Att tänka på:

  • Spelrättigheten gäller endast måndag – torsdag. Övriga tid behöver greenfee erläggas.
  • Du kan endast erbjuda din gäster rabatt på greenfee när du har spelrättighet (måndag – torsdag)
  • Du kommer endast ha bokningsrättighet när du har spelrättighet.
  • Vid tävlingar fredag – söndag behöver du erlägga tävlingsgreenfee
  • Banarbete på våra banor sker främst måndag och tisdagar
  • Företagsgolf, sponsorgolf och andra arrangemang genomförs främst måndag – torsdag.
  • Måndag – Torsdag medlemskapet kommer begränsa din möjlighet att spela golf.
  • Det går att byta tillbaka till aktivt medlemskap men först till säsongen efter.

Vardagsmedlemskapet fasas ut

Som beskrivits ovan kommer inga köande medlemmar att erbjudas vardagsmedlemskap. Även aktiva, passiva och greenfee-medlemmar kommer inte ha möjlighet att byta till vardagsmedlemskap till nästkommande säsong. Ambitionen är att vardagsmedlemskapet ska fasas ut och därmed sluta existera. Ni som är vardagsmedlemmar kan fortsätta vara vardagsmedlemmar.

Greenfeemedlemskapet kvarstår

Greenfeemedlemskapet kommer kvarstå och vara valbart för medlemmar. Köande kan efter inträde som aktiv medlem välja greenfeemedlemskap.

Vardagsmedlem junior och greenfeemedlem junior fasas ut

Även alternativa juniormedlemskapsformer kommer fasas ut. Det vill säga kommer inte köande juniorer erbjudas, eller aktiva juniorer få möjligheten, att bli vardags/greenfee-medlemmar. Juniorer kan inte bli Måndag-Torsdag-medlem.

Reviderade årsavgifter (se 2023 & 2022 års redan beslutade avgifter som referens)

2024
SpelrättigheterSeniorJunior
Aktiv (Alla dagar)8 7003 750
Mån – Tors5 500
Vardagsmedlem5 5002 650
Greenfeemedlem3 6001 800
Passiv (medlemsavgift)1 400700
2023
SpelrättigheterSeniorJunior
Aktiv (Alla dagar)7 9003 750
Mån – Tors
Vardagsmedlem5 1502 650
Greenfeemedlem3 6001 800
Passiv (medlemsavgift)1 400700
2022
SpelrättigheterSeniorJunior
Aktiv (Alla dagar)7 6003 600
Mån – Tors
Vardagsmedlem4 8502 500
Greenfeemedlem3 3001 650
Passiv (medlemsavgift)1 400700

Sammantaget

Som fullvärdig aktiv medlem:
Du kan välja till säsongen 2024 att fortsätta vara aktiv fullvärdig medlem, Måndag-Torsdag-medlem, greenfeemedlem eller passiv medlem.

Som vardagsmedlem:
Du kan fortsätta vara vardagsmedlem eller välja medlemsformerna ovan.

Som köande vardagsmedlem:
Du kan fortsätta vara vardagsmedlem, välja passivt medlemskap eller säga upp ditt medlemskap.

Som köande:
Du kommer inte längre kunna bli erbjuden ett köande vardagsmedlemskap eller köande greenfeemedlemskap i framtiden. Dock är ambitionen att detta nya sättet kommer generera en kortare kötid mot fullvärdigt medlemskap.

Som junior:
Du kommer inte kunna byta till vardags- eller greenfeemedlem. Om du är befintlig vardags- eller greenfeemedlem kan du fortfarande välja din befintliga medlemskapsform. Du kan inte heller byta till medlemskapsformen Måndag-Torsdag.

Kategoriändringar 2024

Övergångar mellan medlemskategorierna kan ske under förutsättning att dessa anmäles skriftligen till kansliet senast 31 september ÅRET INNAN förändringen skall ske.

Observera att ändring av kategori endast kan ske till sådan kategori för vilken du erlagt inträdesavgift. Alltså kan till exempel en vardagsmedlem inte förändra sin kategori till fullvärdig aktiv medlem i fall personen inte tidigare varit aktiv fullvärdig medlem.
Från och med säsongen 2024 är det inte längre möjligt att välja vardagsmedlemskap. Kategorin kommer fasas ut enligt årsmötets beslut.

Kontakta oss för att göra ändringar.