Robotgräsklippare och regler

De lokala reglerna för Norra banan har uppdaterats och innehåller nu även regel om robotgräsklippare:

3. Robotgräsklippare och laddstationer till robotgräsklippare är oflyttbara tillverkade föremål

Klicka här för läsa – Lokala regler Norra banan

Följande regler gäller också med anledning av robotgräsklippare och syftar till att klargöra olika situationer.

Boll i vila

Robotgräsklipparen rubbar bollen
Bollen ska återplaceras där den låg innan den rubbades. 
Regel 9.6. Om den exakta punkten där bollen låg inte är känd ska den uppskattas. Om bollen inte går att få tag på inom rimlig tid, får spelaren ta en annan boll. Regel 14.2.

Robotgräsklipparen trycker ner bollen i marken
Om läget har förändrats ska bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. 
Regel 14.2

Robotgräsklipparen skadar bollen
En hackad eller sprucken boll får bytas till en annan boll. 
Regel 4.2.

Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still på banan
Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som stannat/står still på banan definieras som ett 
OFLYTTBART tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. Regel 16.1. Annars definieras robotgräsklipparen som ett FLYTTBART tillverkat föremål om spelaren kan flytta på den med en rimlig ansträngning. Regel 15.2.

Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still i sin laddstation
Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som står still i sin laddstation definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. 
Regel 16.1.

Boll i rörelse 

Bollen träffar robotgräsklipparen (oavsett om den rör sig eller står still)
Bollen ska spelas där den stannar. 
Regel 11.1.

Bollen stannar ovanpå eller under robotgräsklipparen som rör sig och följer med den. Bollen eller en annan boll ska droppas i ett lättnadsområde på en klubblängd med en referenspunkt utifrån den uppskattade punkten rakt under där den först började följa med robotgräsklipparen. Regel 11.1.

Christian Jakobsson, klubbdirektör