Lokala regler

Tillfälliga lokala regler

Gäller from. 2023-04-06

Södra banan & Norra banan

Lägesförbättring
Boll på finklippta delen av spelfältet, får utan plikt, markeras, lyftas, rengöras och placeras inom ett scorekort.
_________________________________

Onormala banförhållanden (Regel 16-1)
1. Mark under arbete (MUA)
a. Dräneringssträngar är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
b. Pluggar från hålpipning är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
c. Nysådda områden är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
_________________________________

Lättnad för pluggad boll (Regel 14.3)
När en spelares boll är pluggad på spelfältet och lättnad tillåts enligt Regel 16.3a, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde
_________________________________

Ronder spelade med ovanstående regler är handicapgrundande.

Laga era nedslagsmärken och gärna ytterligare något.