GEO - klubbens miljö- och hållbarhetsarbete

Halmstad Golfklubb har inlett ett miljöcertifieringsarbete. Ambitionen är att golfklubben skall certifiera sig enligt kriterierna uppsatta av GEO Foundation for Sustainable Golf

Mer om arbetet

Artikel i klubbladet våren 2022

En hållbar klubb - nu och i framtiden

Efter att på årsmötet i höstas diskuterat några olika miljö- och hållbarhetsfrågor var vi några som tyckte att vår golfklubb borde miljöcertifieras för att kunna vara en trovärdig organisation som tar sitt ansvar. Men hur ska det gå till? Den vanligaste miljöcertifieringen för näringslivet, både nationellt som internationellt, är miljöledningssystemet ISO14001, vilket är ett omfattande system som kräver mycket arbete att implementera och underhålla men som också är förenat med en hel del kostnader. Detta gör det svårt för golfklubbar att miljöcertifiera sig enligt ISO14001, då de ofta får förlita sig på ideellt arbete och överlag hålla låga omkostnader. Men även golfklubbar behöver arbeta med sina miljöfrågor. För drygt 10 år sedan bildades oberoende GEO Foundation (Golf Environment Organisation) för att ta fram ett internationellt miljöcertifieringssystem specifikt för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. GEO OnCource, som det heter, har idag tusentals golfklubbar registrerade över hela världen och för närvarande är 111 svenska klubbar anslutna till GEO OnCourse, varav 12 är certifierade. Svenska Golfförbundet har som mål att 100 klubbar ska vara certifierade år 2025.

Processen med att certifiera HGK började i januari i år, och beräknas pågå ca 1 år innan vi kan få vårt miljöcertifikat. Arbetet omfattar genomgång och dokumentation om hur klubben hanterar råvaror, energi, kemikalier, avfall, arbetsmiljö, material, maskiner men också hur klubben samverkar med samhället och medmänniskor. Vi som tagit på oss att genomföra certifieringsarbetet är Klubbchef Christian Jakobsson, Banchef Stefan Ljundahl, Styrelseledamot Tinna Söderström, FD Försvarsdirektör Ulf Jallander och Miljökonsult Jonas Henriksson.

Ulf, när du lyfte frågan om en "Hållbar golfklubb" på årsmötet, vad tänkte du då?

  • Jag hoppades att styrelsen skulle ta initiativ i frågan redan under 2022. Att initiativet har kommit så här fort gläder mig mycket. Jag tror att GEO-arbetet kommer att märkas om inte i klubbhuset så på alla vår byggnader genom de solceller som jag hoppas kommer att sättas upp på alla våra lämpliga tak. Förbrukar vi inte solenergin själva så kan vi alltid bidra till samhällets behov genom att sälja den på nätet. På våra banor och på vår träningsanläggning tror jag att det framförallt kommer att märkas på att vi får fler klimatsmarta maskiner. En vild idé är att bygga ett vindkraftverk någonstans på banan. Den idén är kanske för vild för många i dag men det händer mycket inom energisektorn just nu så vem vet.

Christian, som klubbchef, vad ser du för nytta med det miljö- och hållbarhetsarbete som vi nu har startat?

  • Jag tycker det är viktigt med genomlysningen av hela vår verksamhet. Att lyfta miljö- och hållbarhetsarbete är något som alla företag måste göra och beakta både nu samt i framtiden. Vi gör många saker bra men det finns alltid förbättringspotential. Dessutom ger detta arbete inspiration och ett nytänkande som är svårt att få till annars.

Stefan, som banchef, hur tror du en miljöcertifiering påverkar skötseln av våra banor?

  • Jag tror att den kommer påverka vår skötsel positivt, i stor utsträckning för alla delar av anläggningen. I förlängningen tror jag detta kommer att ge oss ett mer fokuserat och långsiktigt tänk i hela vår verksamhet och området vi verkar i.

I gruppen ingår också Tinna Söderström och jag själv. Tinna är som många vet erkänt duktig golfspelare, ledamot i klubbens styrelse och konsult inom samhällsbyggnad. Jag själv är miljökonsult och har under många år arbetat med miljö- och tillståndsfrågor inom golfsporten och för klubben. Jag har också varit med att miljöcertifiera Saltsjöbadens golfklubb för några år sedan.

Arbetet i miljöcertifieringsgruppen har kommit igång med bra fart och vi ser fram emot hur vi tillsammans med klubbens anställda, medlemmar, sponsorer och leverantörer kan göra vår klubb mer hållbar för vår gemensamma framtid. Miljöcertifikatet kommer att visa att vårt miljöarbete håller hög internationell standard, vilket vi tror ökar klubbens attraktionsvärde och positionerar klubben som en medveten och ansvarskännande aktör i samhället.

En uppföljning av hur arbetet går kommer i nästa nummer.

Jonas Henriksson, medlem sedan 1973

Läs mer på GEO:s hemsidan - GEO Foundation for Sustainable Golf