”Korven” – tisdagsgolfen för herrar över ”de femtio”

I slutet av 30-talet träffades fyra herrar regelbundet en dag i veckan fyrbolls golfrond på Tylösandsbanan. Det var Oscar Jönsson, Bruno Ehrenfeldt, Eric Nilsson och Sigfrid Stenberg, en kvartett herrar med idrottsligt leklynne. I en intervju med Klubbladet 1994 inför sin 90-årsdag berättade Oscar Jönsson att de fyra hade väldigt trevligt på sina sammankomster, vilka alltid avslutades med en middag i det lilla klubbrummet. För att ha något att spela om satte Oscar Jönsson upp en korv som pris, tillverkad i sin ägandes charkuteriaffär Abel Petterssons Eftr. på Brogatan.

Den pikanta situationen måste någon gång ha uppstått, att priset tillföll Bruno Ehrenfelt. Denne var nämligen också han stor charkuterihandlare i Halmstad! Ehrenfelt var ägare till Halmstads Ångkorvsfabrik.

Saknades någon dag en spelare i fyrbollen bjöds en reserv in, ty ronden skulle spelas i den klassiska fyrbollens form. Reserverna "platsade" bra i sällskapet och så blev det snabbt två fyrbollar på banan och vid middagsbordet. Oscar Jönsson berättade i intervjun att allt fler ville vara med. Så växte sällskapet och golftävlingen och då behövdes förstås en kommitté att ta hand om tävlingsregler och andra praktiska detaljer.

Korvkommitté bildas

1941 bildades därför en kommitté för "Korvtävlingen", som den döptes till och som skulle spelas en gång i veckan och på tisdagar under minst 10 veckor. Den kom att utgöras av tre av spelarna i den ursprungliga fyrbollen: Oscar Jönsson, Erik Nilsson och Sigfrid Stenberg. Dessa herrar skänkte också de priser, som skulle utdelas för varje tävling.

Fabrikör Oscar Jönsson stod för första priset, den Lybska Medwursten. Det priset var det bästa man kunde få på den tiden. Det var krig och ransonering på köttvaror och pristagaren behövde inte heller lämna kuponger från sitt av Statens Livsmedelskommision tilldelade inköpskort. Om detta var ett brott mot ransoneringsbestämmelserna, så är det preskriberat idag.

Den Lybska Mewursten och de första övriga priserna.

Ordföranden i korvkommittén 1982-1986 eller som dessa befattningshavare kallades "Korvgeneralen"  Nils Alexandersson har med kulinarisk och sakkunnig inlevelse beskrivit denna korv:

" I den Lybska Medwursten ingick första sorteringens nötkött – helst av tjur – spetsat med litet av "bolagets" cognac. Vid tillverkningen tillsattes små tärningar av grisspäck, som skall vara nack- eller ryggspäck. Efter kallrökningen gneds skinnet in med matolja för att förhöja utseendet".

Direktör Sigfrid Stenberg – som bodde i Nässjö men var sommarboende i Tylösand – donerade ett par handskar och klädeshandlaren Eric Nilsson skänkte en slips till prisbordet.

Ålderstipulationen, startavgifter och tävlingspriser

Startavgiften var till en början 1 krona, som efter något år höjdes till 3 kronor. När kommitténs medlemmar fyllt 50 år infördes den åldern som "kvalgräns" för korvtävlingen. Erik Nilsson var född 1892 och yngst i kommittén. Han  blev "riktkarl" för åldersregeln.

Vid kommitténs sammanträden fördes protokoll, av vilka det äldsta i arkivpärmen daterar sig från 1962. Kommittén bestod då av Oscar Jönsson, Daniel Cervin, John Carlander och John Järpe. Dessa herrar hade en spelhandicap mellan 18 och 22.

Protokollet upptar en förteckning på 7 stycken priser, som emellertid under året utökades till tio. Varje placering hade sitt eget givna pris. Första pris var förstås fortfarande korven, med samma ingredienser men nu tillverkad av företaget Håess, som övertagit Oscar Jönssons rörelse i mitten av femtiotalet.

Korvdonationen säkrad.

Chef för Håess var Nils Alexandersson, som berättat, att Håess utanför kontraktet genom ett "gentlemens agreement" mellan honom och Oscar Jönsson förpliktade sig att fortsätta prisdonationen till "Korvtävlingen". Det skrevs inte heller in i kontraktet men överenskommelsen hängde med, då Håess anslöts till Skåneslakterierna Scan, sedermera Skanek. Nils Alexandersson följde med till Scan – Skanek, så donationen blev väl bevakad även efter den fusionen. När Skanek flyttade till Skara upphörde deras sponsring. .

1964 tog Bengt Elissons Charkuterifabrik - Bechark - över produktionen av den lybska korven, som fick produktnamnet Cognacskorven. Bengt Eliasson med sonen Stefan tog över rollen som prisdonator. 1968 började Bechark samarbeta med Leif Johanssons Charkdelikatesser, som tog hand om marknadsföringen av charkuterifabrikens produkter.

Av fabrikens märkesvaror är Cognacskorven berömd långt över landets gränser. Och den läggs fortfarande på korvgolfarnas prisbord, sponsrad av Charkdelikatesser. (Bengt Eliasson är medlem i Laholms Golfklubb, Stefan Eliasson och Leif Johansson i Halmstad Golfklubb.)

Stadgar skrevs 1964

Så småningom framtogs stadgar för korvtävlingen. Detta skedde den 25 augusti 1964. De skrevs och beslöts av kommittén.

I paragraf 11 fastslogs, att "i korvtävlingen får endast deltaga manlig spelare tillhörande erkänd golfklubb och som fyllt 50 år. Ändring av denna regel får ej äga rum".

Korvkommittén som så oåterkalleligt fastställde denna regel bestod av Folke Holmquist, Daniel Cervin, John Carlander och Mortimer Agardh.

Sebare efterföljare har dock "av praktiska skäl" dristat sig att ändra på denna ultimativa stadga. Numera är "Korven" öppen för alla herrar, som under året för tävlingen fyller 50 år.

Författarna till stadgarna har i sin framsynthet garderat sig för ett eventuellt upphörande av korvdonationen. I paragraf 6 sägs det att "skulle korvpriset utgå som donation skall kommittén av influtna medel svara för detta pris, som alltid skall tillfalla segraren."

" Kommittén är vald på obestämd tid och ledamöterna kvarstå så länge de själva önska. Om kommittéledamot avlider eller avsäger sig uppdraget ankommer det på kommittén att kalla efterträdare till denne" föreskrivs i paragraf 2.

De demokratiska principerna om "allmänna val" hade ingen marknad bland "korvgubbarna" inte!

Den ekonomiska balansen mellan inkomster och utgifter

Startavgifterna har under årens lopp höjts och är idag (2005) 50 kronor. 1996 höjdes den från 30 kronor till 40 och 2004 till 50 kronor. Pengarna finansierar lunch för deltagarna i   "Korvvinnarnas Cup" och där deltager förutom årets korvvinnare, kommitterade och sponsorer  samt avslutningsmiddagen för kommitterade och sponsorer. Enligt stadgarnas paragraf 3 är influtna medel i övrigt "avsedda att till övervägande del nedbringa deltagarnas kostnader för årsmiddagen enligt principen: fri middag för klubbmedlemmar, som deltagit i minst fem av säsongens korvtävlingar (10 stycken) och för "utombys" spelare, som deltagit i minst tre tävlingar." En icke föraktlig återbäring!

En tradition i traditionen

"Korven" är en tävling med mångåriga traditioner. Det gäller också årsmiddagens meny, som är densamma varje år:

Förrätt: Landgång och gubbröra samt (frivilligt) snaps.

Varmrätt: Kokt rimmad oxbringa med kokt kål, grönsaker samt potatismos ibland alternerat med rotmos samt därtill rödvin.

Dessert: Glass med varma hallon.

Och så kaffe på maten förstås.

"Korvens" egna hcp-regler

Rubrikens ord egna skall läsas i sina båda syftningar!

Man tillät sig att skriva in i stadgarna att korvtävlingarna skall spelas med full handicap. Enligt förbundsreglerna som rådde på den tiden skulle endast 7/8 av hcp tillgodoräknas vid poängbogey tävlingar.

1982 ändrade förbundet 7/8 regeln till full hcp. Månne "Korven" tjänat som förebild?

Fram till 1988 förbehöll sig korvkommittén "rätten att omedelbart efter varje tävling justera ner hcp till nästföljande tävling". Dessa hcp-justeringar gällde bara för deltagande i korvtävlingarna. Spelarna justerades i sin officiella hcp efter de allmänna reglerna, som tillämpades av klubben hcp kommitté.

1962 fastställde man en högsta hcp som fick tillämpas till 32. För gästande spelare körde man en hårdare linje: "Spelare som icke deltagit i någon korvtävling och icke innehar av vederbörande klubb fastställd handicap spelar sin första korvtävling på hcp 24".

1983 skärptes hcp-reglerna för medlemmar så att högsta hcp som fick tillgodoräknas blev 30. Det blev emellertid bara det året. 1984 sattes denna hcp-gräns till 36, vilket motsvarade förbundsreglerna.

När Norra banan öppnades 1967 spelade "korvgubbarna" från blå tee för att under åren 1968 och 1969 spela från klubbtee (som då var vit tee). 1970 infördes regeln att "den som så önskade" fick spela från blå tee på Norra banans hål 5, 12 och 13. Den lättnaden slopades 1984 och 1985 men återgick till den lättnaden 1986.

Korvtävlingen hade alltså sina egna hcp-regler och var inte officielt hcp-grundande. Så blev den emellertid 1989, från vilket år spelas från klubbtee utom för de veteraner, som officiellt valt att spela från röd tee och hade sin hcp satt i enlighet med det valet. Då blev ronderna hcp-grundande!

Från och med slopens införande spelas från valfri tee och hcp justeras enligt slopetabellerna.

"Lätt som en plätt!"

"Korvens" tävlingsproposition.

Tävlingen spelas 10 tisdagar under juni, juli och augusti med valfri partner och på valfri starttid och alternerande på Norra och Södra banan. De två första tävlingsdagarna är spelformen poängbogey och slaggolf på övriga tisdagar.

För varje speldag utdelas 21 priser. Varje placering i reultatlistan har återkommande typ av pris. Dessutom utdelas placeringspoäng 25, 22, 20, 19, 18 etc. efter varje tävlingsdag. Den som uppnått högst summa poäng har vunnit titeln "Årets korvgolfare" samt under en följd av år en tavla målad av "korvgolfaren" Olle Motin. Mest framgångsrik i denna "tävling i tävlingen" har t o o 2004 varit Svens Jönsson med tre titelvinster.

Statistik

Antalet deltagare i korvtävlingarna har av naturliga skäl i paritet med ökningen av antalet utövare av sporten ökat år från år. 1961 noterades 351 starter och 1991 passerade antalet 1.000 (1.028) och har sedan dess hållit sig över den gränsen till 2004 då antalet tävlande blev 947.

Det högsta antalet starter en speldag, 138 stycken, noterades omgång 7 den 18 juli, då det spelades jubileumsgolfen "Korven 60 år".

Ordförandelängden

"Ordförandelängden" i kommitteerna är som följer:

1941 - 1963     Oscar Jönsson

1964 - 1974     Folke Holmquist

1975                Yngve Flodin

1976 – 1981    Gustav Berg

1982 – 1986    Nils Alexandersson

1987 – 1994    Lars Hässler

1995 – 2000    Arne Andersson

2000 –             Sven-Arne Bjärehäll

I dagligt tal kallas ordföranden "Korvgeneral".

"Jack Nicklaus and Sausage Golf"

Framlidne "Kovgeneral" Lars Hässler var ingen blyg herre. Inför 50-års jubileet ville han hitta på något extra, något stort i paritet med det som skulle firas.

Han bjöd in Jack Nicklaus till en korvrond!

"The Big Bear" bads "visit us in Halmstad to celebrate 50 years of "Sausage golf".

Efter några månaders betänketid svarade han genom sin sekreterare, att han tyvärr inte kunde komma men sände varma önskningar om ett framgångsrikt firande.

Det var synd att han inte kunde komma. Han hade säkert uppskattat den delikata korven eller om det gått så illa "tröstepriset" Sven Nordströms boll.

Epilog

Från fyrbollen på 30-talet med Oscar Jönsson, Bruno Ehrenfelt och Sigfrid Stenberg har det sprungit fram denna härliga breda tävling för klubbens "herrar över de femtio". Det hade inte kunnat ske utan alla ideella insatser av dem, som sörjt så väl för Korvtävlingens fortsatta utveckling eller utan sponsorernas och speciellt korvdonatorernas engagemang.

Det är jubileumsbokens övertygelse att förrförre klubbordföranden Nils Skoogs förhoppning vid hyllningsskålen under årsmiddagen vid 50-års jubileet skall infrias.

Han utbringade en skål för den "mest suveräna Korven i världen" som han med en elegant travestering "hoppades inte skulle ha någon ände.

För HGK:s jubileumsbok 75 år"/Leslie Sorling