Inträdeserbjudande - Juniorer födda 2011 och senare (anstånd)

Denna sidan gäller endast för dem som fått skriftligt medlemserbjudande från Halmstad Golfklubb.

Du har nu möjlighet att bli fullvärdig medlem i Halmstad Golfklubb till säsong 2024. Eftersom du förra året begärde anstånd med ditt medlemskap har du nu 3 val där du måste välja ett av dem:

1.      Tacka JA och bli Aktiv medlem 2024

2.      Tacka NEJ, stå kvar på din plats i kön och få ett nytt erbjudande till säsong 2025 * se not nedan

3.      Tacka NEJ och gå ur kön

Om du väljer alternativ 1 och tackar JA får du som fullvärdig medlem obegränsad spelrätt. Avgifterna som är kopplade till aktivt medlemskap för junior är en medlemsavgift på 700 kr och en spelavgift på 3 050 kr.

Inträdesavgiften är åldersbaserad enligt följande:

Ingen debitering upp till året junioren fyller 9 år

30 % av årets inträdesavgift betalas det år junioren fyller 10 år

60 % av årets inträdesavgift betalas det år junioren fyller 13 år

100 % av årets inträdesavgift betalas det år junioren fyller 16 år 

Full inträdesavgift för 2024 är 11 250 kr.

Avgifterna tilldelas via Min Golf, www.golf.se, i början av december med sista betalningsdag 31 januari 2024.

Svar senast 10 november 2023 genom att du fyller i svarsformuläret nedan. 

Har du någon fråga får du gärna höra av dig via mail till petra.bosson@hgk.se eller telefon 035-176800

*  Juniorer har möjlighet att tacka nej till medlemskap till och med året då de fyller 13 år och ändå behålla sin plats i kön. Medlemskap erbjuds årligen i kö-turordning.