Kategoriändringar 2023

Övergångar mellan medlemskategorierna aktiv medlem, vardagsmedlem, greenfeemedlem samt passiv medlem kan ske under förutsättning att dessa anmäles skriftligen till kansliet senast 31 augusti ÅRET INNAN förändringen skall ske.

Observera att ändring av kategori endast kan ske till sådan kategori för vilken du erlagt inträdesavgift. Alltså kan till exempel en vardagsmedlem inte förändra sin kategori till fullvärdig aktiv medlem i fall personen inte tidigare varit aktiv fullvärdig medlem.