Medlemskapsformer och avgifter

Medlemsavgifter 2023 & 2024

Årsmötet har fastslagit följande avgifter för säsongen 2023. 

  2024 2024 2023 2023
  Senior Junior Senior Junior
Inträdesavgift     3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Aktiv medlem 8.700 kr 3.750 kr 7.900 kr 3.750 kr
Måndag-Torsdag 5.500 kr - - -
Vardagsmedlem 5.500 kr 2.650 kr 5.150 kr 2.650 kr
Greenfeemedlem 3.600 kr 1.800 kr 3.600 kr 1.800 kr
Passiv medlem 1.400 kr 700 kr 1.400 kr 700 kr

 

 

 

 

 

 

 

Inträdesavgift från och med 2024 är 3 gånger årsavgiften för Aktiv medlemskap. 

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift.

Medlemsavgiften är 1.400 kr för seniorer och 700 kr för juniorer.

Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 % mervärdesskatt.

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt och gäst till fullvärdig medlem erhåller medlemsrabatt på gällande, ordinarie greenfee.

Som fullvärdig aktiv medlem, kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill. Därefter gäller bokning 2 dagar före spel.

Oavsett om det finns fler i familjen som tex står i kö, ges inte någon annan rabatt än medlemsrabatt.

På våra lottade klubbtävlingar gäller fri tävlingsgreenfee.

Måndag - Torsdag

Måndag - Torsdags medlem äger rätt att spela måndag - torsdag under hela golfsäsongen.

Bokning av starttider sker enligt samma regler som fullvärdig medlem. 

På lottade klubbtävlingar erhåller Måndag - Torsdags medlem 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee i fall tävlingen spelas en dag när spelaren inte har spelrättighet.

När medlemmen har spelrättighet kan medlemmen även erbjuda medspelande gäster rabatt på greenfee samt ta del av de greenfeesamarbeten som Halmstad Golfklubb erbjuder sina medlemmar.

SomMåndag - Torsdags medlem går det att lösa sk. Årsgreenfee kontakta kansliet.


Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. den 25 juni och under höstsäsongen fr.o.m. den 21 augusti har vardagsmedlem rätt att spela på vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00.

Under denna period kan du även erbjuda medspelande gäster rabatt på greenfee samt ta del av de greenfeesamarbeten som Halmstad Golfklubb erbjuder sina medlemmar.

Under perioden 26 juni-20 augusti (vecka 26-33), samt alla helger hela året före kl 14.00, får du som vardagsmedlem spela mot erläggande av halv greenfee (dvs. 50% rabatt på gällande greenfee). 
Rabatt till medspelande gäster kan dessa tider inte lämnas.

På lottade klubbtävlingar erhåller vardagsmedlemmar 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee oavsett speldag under hela säsongen.

Som vardagsmedlem går det att lösa sk. Årsgreenfee (10 000 kr/år), vg. kontakta kansliet.

Som vardagsmedlem kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill under den tid som gäller för spelrättighet.
Övriga dagar och tider gäller bokning 2 dagar före spel.

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee. Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster. Greenfeemedlem kan inte ge medspelare i bollen rabatt eftersom de själva måste betala.

Som Greenfeemedlem går det att lösa sk. Årsgreenfee (11 550 kr/år), kontakta kansliet.

Greenfeemedlem kan boka starttid 2 dagar före spel liksom andra greenfeegäster. 

På lottade klubbtävlingar erhåller greenfeemedlemmar 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee oavsett speldag under hela säsongen.

9-hålsmedlem

Årsmötet nov 2015 beslöt att inte fortsätta med 9-hålsmedlemskap.

Passiv medlem

Passiv medlem har ingen spel- eller bokningsrätt och kan heller inte spela på andra banor ifall de inte är aktiva i annan klubb. Man kan vara passiv medlem så länge man själv önskar.

Övergång mellan junior till senior

Junior erlägger vid övergång till seniormedlem skillnaden mellan den inträdesavgift för senior och junior, som gäller det sista året vederbörande är junior.

Utträde

Utträde måste meddelas skriftligen till Halmstad Golfklubb.

Vid utträde eller övergång till annan medlemskategori återbetalas inträdesavgiften ej (beslutat på årsmötet 2006).