Övergång från junior till senior

Detta är din sista säsong som junior i Halmstad Golfklubb eftersom du nästa år (2023) fyller 22 år och därmed övergår till senior enligt golfklubbens stadgar.

Denna övergång till senior innebär att du skall erlägga en övergångsavgift på 12 450 kr.

Avgiften är differensen mellan 2023 års inträdesavgift för seniorer (23 700 kr) och 2023 års inträdesavgift för juniorer (11 250 kr).

Vill du fortsätta vara medlem i klubben måste denna avgift erläggas oavsett din medlemskapskategori. Övergångsavgiften kommer att läggas på ordinarie medlemsfaktura som sänds i början av december med förfallodatum 2023-01-31.

Halmstad Golfklubbs tidigare års erfarenhet är att flera av de personer som berörs, väljer att lämna golfklubben när de övergår från junior till senior.

För att kunna förutse golfklubbens framtida medlemsintäkter och eventuellt göra ytterligare medlemsintag är det därför viktigt för golfklubben att få vetskap om hur just du kommer att agera.

Halmstad Golfklubb vill därför att du fyller i nedanstående frågor.

Senast 2022-09-15 vill vi ha ditt svar

 

Christian Jakobsson

Klubbdirektör, Halmstad Golfklubb