Organisation/Personal

"Halmstad Golfklubb är en ideell förening, som har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport i enlighet med idrottens mål och inriktning samt att för detta ändamål ställa en golfanläggning i Halmstads kommun till deras förfogande."

Struktur

Halmstad Golfklubb bildades 1930 och är sedan dess medlem i Svenska Golfförbundet samt därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande samt minst 4 men högst sex övriga ledamöter.