Årlig handicaprevision

Handicapkommittén har nu genomfört den årliga enskilda handicaprevisionen, som är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1–5 och en nödvändig del av EGA Handicapregler. Revisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna. Golfens handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt.

Hur går det till?

Under en golfspelssäsong justeras en spelares exakta handicap upp och ner med resultatet från registrerade hcp-grundande ronder i GIT-systemet. Vid tävling har hänsyn tagits till ev. förskjutning av buffertzonen enl. det för den aktuella ronden framräknade CBA-värdet (Computed Buffer Adjustment).
Som ett komplement till dessa löpande hcp-justeringar görs en hcp-översyn och revision vid säsongens slut för att ytterligare utvärdera spelarens reella och relativa spelstandard.

Det är en obligatorisk uppgift för en golfklubbs Handicapkommitté att varje år efter en avslutad säsong och inför nästa genomföra en revision av medlemmarnas exakta handicap. Sedan 2013 görs revisionen enligt
en modell som är framarbetad av Europeiska Golfförbundet EGA (European Golf Association) som är gemensamt för alla dess medlemsländer utom Storbritannien/Irland.

Beroende på hur många handicapgrundande ronder – från tävlings- eller sällskapsspel – under de två senaste säsongerna – först och främst från det senaste året men kompletterat med de sista ronderna från
föregående år för att i förekommande fall om möjligt få ihop totalt 8 ronder - som en spelare har registrerade i GIT-systemet vid utgången av ett kalenderår, görs revisionen enl. följande:

De spelare som har mindre än åtta handicapgrundande ronder registrerade får behålla förra årets utgående hcp ograverad eftersom underlaget för annan åtgärd är otillräckligt enl. EGAs revisionsmodell.

De spelare som har färre än fyra ronder registrerade tilldelas dessutom ingen ”EGA exakt tävlings-hcp” för det nya spelåret vilket kan påverka deras möjligheter att delta i tävlingar.
För de spelare som har åtta eller fler handicapgrundande reg. ronder går revisionen till på följande sätt:

Vid bedömning för höjning/sänkning jämförs spelarens medianresultat i pb-poäng med förväntat genomsnittligt resultat för den av sju EGA hcp-klasser som spelaren tillhör. Pb-poängen är justerad med CBA-värdet för respektive tävling.

Medianvärdet är det mittersta värdet i spelarens resultatserie i stigande resultatordning t ex vid

- 9 värden - 22, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 35, 36 – är medianvärdet 33.
- 12 värden - 22, 27, 28, 29, 29, 30, 33, 34, 35, 35, 36, 41 – är medianvärdet (30+33)/2=31,5.
Det förväntade medelresultatet enl. europeisk statistik för olika EGA hcp-klasser ser ut enl. bilden.

Jämförelsen av de två talen utmynnar i justering av den exakta handicapen enl. tabellen.

- En spelare som har lägre hcp vid säsongens slut än vid dess början kan inte höjas vid årsrevisionen.
- En spelare som tillhörde hcp-grupp 6 vid årets början får ingen mer hcp-justering vid årsrevisionen.