Greenfee

Välkommen som gäst till Halmstad Golfklubb. Greenfee betalas via Min Golf vid bokningstillfället för att bekräfta bokade starttider. 

Greenfee på Halmstad GK

Eventuella rabatter på grund av spelpåverkande åtgärder, väder eller annan orsak (tex. Medlemsrabatt, Hallandsgreenfee eller Twilightgreenfee) avräknas endast från ordinarie greenfee och kan inte kombineras med andra rabatter. 

Vänligen notera att du som gästspelare kan vara inbokad på högst två (2) tider på norra banan och två (2) på södra banan.

Heldagsgreenfee gäller 18 hål norra + 18 hål södra (ej 36 hål norra) aktuell speldag.

Vi har endast ett begränsat antal bokningsbara tider per dag för greenfeegäster.

Gästgreenfee / Medlemsrabatt

Varje fullvärdig medlem kan ge rabatt för sina gäster som spelar i samma boll och antalet rabattillfällen är obegränsade. Rabatten för gäster vid spel med medlem är -30 % rabatt på ordinarie greenfee. Notera att det är du som medlem som måste bokas in först för att rabatten ska träda in.

Twilightgreenfee / Kvällsgreenfee

Vi erbjuder kvällsgreenfee till halva priset (oavsett köande eller inte from 2021), kan ej kombineras med övriga rabattar såsom tex. Medlemsrabatt eller Hallandsgreenfee.

Off Season (v. 1-17 + v. 40-53)
50% rabatt på gällande greenfee efter kl 16 alla dagar.

Mid Season (v. 18-25 + v. 34-39)
50% rabatt på gällande greenfee efter kl 18 vardagar, efter kl 16 helger.

Peak Season (v. 26-33)
50% rabatt på gällande greenfee efter kl 18 alla dagar.

Bokningsavgift

From. 2022 gäller ingen bokningsavgift, men greenfee ska erläggas vid bokningstillfället.

Spontantider

Varje dag har vi några sk. spontantider, som släpps för bokning samma dag för bokning via Min Golf, per telefon och på plats.

Tom. april från kl 08.00 samma dag
From. maj från kl 07.00 samma dag
From. oktober från kl 08.00 samma dag

Dessa tider är våra 51-tider varje timme from. 09.51 på bägge banor. Dvs. att mellan 06.00 och 09.00 finns inga spontantider att erbjuda.
Man får boka en (1) tid per spelare och tiderna är öppna för såväl medlemmar som gäster, men vid köbildning har medlem företräde.

Bollränna

Vår bollränna gäller då bokade starttider ej tillämpas och det ej råder startförbud. En spelare får lägga högst en boll i rännan och tidigast två timmar innan bollrännan öppnas. Dvs. Om bollrännan öppnar 18.00, får boll läggas tidigast 16.00.

Bollar som ej utnyttjas skall droppas på marken.

Handicapkrav

Under perioden vecka 26-33 är handicapkravet:

Norra Banan – 30,0
Södra Banan – 36,0

Övrig tid gäller handicap 36,0 på båda klubbens banor.

Grönt Kort Kurs / Fadderrundor

Gäller de som går på kurs på Halmstad Golfklubb i år eller gått grönt kort kurs senaste året.

Fadderrunda sker endast tillsammans med medlem på Halmstad Golfklubb.

Greenfee, 9 hål:
200 kr (senior)
100 kr (junior)