Våra medlemskategorier

Årsavgifter 2023 & 2024

Årsmötet har fastslagit följande avgifter för säsongen 2023 och 2024. 

 2024202420232023
 SeniorJuniorSeniorJunior
Aktiv medlem8.700 kr3.750 kr7.900 kr3.750 kr
Måndag – Torsdag5.500 kr
Vardagsmedlem5.500 kr2.650 kr5.150 kr2.650 kr
Greenfeemedlem3.600 kr1.800 kr3.600 kr1.800 kr
Passiv medlem1.400 kr700 kr1.400 kr700 kr

Inträdesavgift från och med 2024 är 3 gånger årsavgiften för Aktiv medlemskap. 

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift. Medlemsavgiften är 1.400 kr för seniorer och 700 kr för juniorer. Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 % mervärdesskatt.

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt och gäst till fullvärdig medlem erhåller medlemsrabatt på gällande, ordinarie greenfee.

Som fullvärdig aktiv medlem, kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill. Därefter gäller bokning 2 dagar före spel.

Oavsett om det finns fler i familjen som tex står i kö, ges inte någon annan rabatt än medlemsrabatt.

På våra lottade klubbtävlingar gäller fri tävlingsgreenfee.

Måndag – Torsdag

Denna medlemskapsform ger dig spelrättighet under hela säsongen under veckodagarna måndag till torsdag.

När du har spelrättighet kan du även erbjuda medspelande gäster rabatt på greenfee samt ta del av de greenfeesamarbeten som Halmstad Golfklubb erbjuder sina medlemmar.

På lottade klubbtävlingar erhåller du 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee om du inte har spelrättighet.

Som Måndag – Torsdagsmedlem kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill under den tid som gäller för spelrättighet.
Övriga dagar och tider gäller bokning 2 dagar före spel.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. den 25 juni och under höstsäsongen fr.o.m. den 21 augusti har vardagsmedlem rätt att spela på vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00.

Under denna period kan du även erbjuda medspelande gäster rabatt på greenfee samt ta del av de greenfeesamarbeten som Halmstad Golfklubb erbjuder sina medlemmar.

Under perioden 26 juni-20 augusti (vecka 26-33), samt alla helger hela året före kl 14.00, får du som vardagsmedlem spela mot erläggande av halv greenfee (dvs. 50% rabatt på gällande greenfee). 
Rabatt till medspelande gäster kan dessa tider inte lämnas.

På lottade klubbtävlingar erhåller vardagsmedlemmar 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee oavsett speldag under hela säsongen.

Som vardagsmedlem går det att lösa sk. Årsgreenfee (10 000 kr/år), vg. kontakta kansliet.

Som vardagsmedlem kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill under den tid som gäller för spelrättighet.
Övriga dagar och tider gäller bokning 2 dagar före spel.

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee. Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster. Greenfeemedlem kan inte ge medspelare i bollen rabatt eftersom de själva måste betala.

Som Greenfeemedlem går det att lösa sk. Årsgreenfee (11 550 kr/år), kontakta kansliet.

Greenfeemedlem kan boka starttid 2 dagar före spel liksom andra greenfeegäster. 

På lottade klubbtävlingar erhåller greenfeemedlemmar 50% rabatt på gällande tävlingsgreenfee oavsett speldag under hela säsongen.

9-hålsmedlem

Årsmötet nov 2015 beslöt att inte fortsätta med 9-hålsmedlemskap.

Passiv medlem

Passiv medlem har ingen spel- eller bokningsrätt och kan heller inte spela på andra banor ifall de inte är aktiva i annan klubb. Man kan vara passiv medlem så länge man själv önskar.

Övergång mellan junior till senior

Junior erlägger vid övergång till seniormedlem skillnaden mellan den inträdesavgift för senior och junior, som gäller det sista året vederbörande är junior.

Utträde

Utträde måste meddelas skriftligen till Halmstad Golfklubb.

Vid utträde eller övergång till annan medlemskategori återbetalas inträdesavgiften ej (beslutat på årsmötet 2006).