Korven

Bäste golfare! Du känner väl till begreppet KORVEN? Sveriges äldsta golftävling, vad vi tror! Jag vill i alla fall berätta något om den, för att förhoppningsvis vinna Ditt intresse för att delta i denna tävling!

Korvtävlingarna började redan 1941 och spelas alltså i år för 84:e säsongen, och fyller alltså 83 år! Egentligen började det redan i slutet på 30-talet med fyra herrar omkring ”de femtio” som spelade en ”fast” fyrboll på Tylösandsbanan. För att ha något att spela om satte charkuteristen Oscar Jönsson upp en korv som pris. Men flera ville vara med, och ”KORVEN” var satt i rullning. En korvkommitté bildades och bestämde att tävlingen skulle spelas en gång i veckan under tio veckor. Stadgar togs 1964 där det föreskrevs att i ”korvtävlingen får endast delta manlig spelare tillhörande erkänd golfklubb och som fyllt 50 år. Ändring av denna regel får ej äga rum”. Av praktiska skäl har dock ändring skett så att nu äger deltagare rätt att tävla om han under året fyller 50 år.

En viktig tradition i Korven är den populära Korvmiddagen som aväts efter tolv omgångar, då samtidigt årets ”Bäste Korvgolfare” koras. Startavgiften, som är 80 kronor, skall användas till att nedbringa kostnaderna för korvmiddagen. Den som deltagit minst nio gånger har därmed sin middag betald.

Genom stor generositet från sponsorer så har vi varje vecka ett enastående prisbord med tjugoen priser, till ett värde av ca 5 000 kr, oavsett antalet deltagande. 
Deltagarantalet har varje tisdag varit stort, ofta en bit över 100 men har under senaste åren minskat något, vilket är en av anledningarna till att jag skriver till Dig, då vi speciellt saknat en del av de ”yngre” som är kvalificerade för att deltaga i tävlingarna.

Det viktigaste vid våra tisdagstävlingar är inte att komma först eller att heller inte få något pris utan det är gemenskapen. Både under våra tisdagstävlingar men också vid korvmiddagen som avslutar tävlingssäsongen.

Vi spelar alltså varje tisdag, i år startar vi den 14 maj på Södra banan. Klicka här för komma till spelprogram 2024! 

Man bokar själv sin speltid och väljer själv vem man vill spela med. Vi tror att även om Du är yrkesarbetande så kan vår flexibla speltid ge Dig möjlighet att delta.
Spelar Du i en s. k liga så kan Du/Ni parallellt delta även i Korven-tävlingarna.

Korvkommittén hoppas att Du skall finna tävlingsformen med dess traditioner attraktiv och intressant och vill hälsa Dig hjärtligt välkommen till vår trevliga gemenskap i Korven!

Bo Bergkvist
Korvgeneral