Introduktionskort

Halmstad Golfklubbs policy för rabatter gällande introduktionskort

Personer som innehar SGF:s Introduktionskort (ordförande eller styrelseledamot i golfklubb) kan erhålla fritt spel på vardagar vid ett tillfälle per år på Halmstad Golfklubb. Kontakt måste alltid tas med Halmstad Golfklubb senast 3 dagar innan spel.

Personer som innehar SGF:s förtjänsttecken kan erhålla fritt spel vid ett tillfälle per år. Kontakt måste alltid tas med Halmstad Golfklubb senast 3 dagar innan spel.

Personer som är medlemmar i golfens intresseföreningar erhåller generellt ingen rabatt på greenfee. Vi rekommenderar dock att du kontaktar din kollega.

Innehavare av introduktionskort utfärdade av NGU, GAF och SGF skall kontakta klubbdirektör Christian Jakobsson på e-post: christian.jakobsson@hgk.se.

Innehavare av SGA-kort skall kontakta banchef Stefan Ljungdahl på e-post: stefan.ljungdahl@hgk.se.

Innehavare av PGA-kort skall kontakta head pro Henrik Staff på e-post: henrik.staff@hgk.se.

Innehavare av introduktionskort från Hallands Golfdistriktsförbund

Innehavare av detta kort har möjlighet att besöka vår anläggning i studiesyfte inkl. fritt spel på våra banor.

För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren skriftligen anmäla sitt besök till klubben minst tre dagar före spel. Utan föranmälan får inte introduktionskort användas.

Två sådana tillfällen per säsong får utnyttjas.

I samband med hotellpaket

Vänligen kontakta golfklubben först och få godkännande för användning av ert introduktionskort. Därefter kan ni informera aktuellt hotell.