Korvtävlingarna startade år 1941 och spelas i år för 84:e säsongen. Det började i slutet på 30-talet då fyra herrar omkring ”de femtio” spelade en ”fast” fyrboll på Tylösandsbanan. Det var Oscar Jönsson, Bruno Eherenfelt, Eric Nilsson och Sigfrid Stenberg. De hade mycket trevligt och åt alltid middag efter ronderna i Klubbhusrestaurangen.

För att ha något att spela om satte Oscar Jönsson, som hade en charkuteriaffär, upp en korv som pris. Då och då kallades sannolikt en reserv in då någon av de fyra hade förhinder. Efter hand ville dessa reserver och andra spelare vara med i den ”fasta” fyrbollens gemenskap. Det blev både en och två fyrbollar ytterligare och därvid var en regelbundet återkommande tävlan etablerad. Den fordrade en ledning, som hade att svara för reglerna och de praktiska detaljerna.

En korvkommitté bildas år 1941 och bestämde att tävlingen skulle spelas en gång i veckan under 10 veckor. Kommittén bestod av Oscar Jönsson, Erik Nilsson och Sigfrid Stenberg. Dessa skänkte också de priser, som skulle delas ut vid varje tävling.

Fabrikör Oscar Jönsson stod för den Lybska medvursten, som utgjorde första priset. Det priset var det bästa man kunde få på den tiden. Det var krig och ransonering på köttvaror och pristagaren behövde kanske inte lämna kuponger för sitt pris. Om det var ett brott mot ransoneringsbestämmelserna, så är det preskriberat idag. På så sätt tillkom tävlingsnamnet ”KORVEN”.

Förre ”korvgeneralen” Nils Alexandersson (1982-1986) har med sakkunskap och kulinarisk inlevelse berättat om denna korv.
-I den Lybska medvursten ingick första sorteringens nötkött – helst av tjur – tärnat med späck av bästa sort, salt och speciella medvurstkryddor, samt spetsat med litet av ”bolagets” cognac. Den sistnämnda varans äkthet provades innan den tillsattes i korvmassan. Efter kallrökningen gneds skinnet in med matolja för att förhöja utseendet, berättar Nils.

Stadgar togs 1964 och där föreskrevs i § 11 att ”i korvtävlingen får endast deltaga manlig spelare tillhörande erkänd golfklubb och som fyllt 50 år. Ändring av denna regel får ej äga rum”.

Denna regel har senare kommittéer dristat sig till att ändra av praktiska skäl, så nu äger deltagare rätt att tävla om de under året fyller 50 år. I § 2 står om kommittén: ”Kommittén är vald på obestämd tid och ledamöterna kvarstår så länge de själva önska. Om ledamot avlider eller avsäger sig uppdraget ankommer det på kommittén att kalla efterträdare till denne”.

De demokratiska principerna om ”allmänna val” gäller alltså inte i denna illustra församling. Bestämdes att startavgifterna skall användas till att ” nedbringa kostnaderna för årets middag vilket innebar fri middag för de som deltagit ett visst antal gånger”. Menyn vid middagen är fortfarande enligt tradition: Gubbröra med landgång, rimmad oxbringa med rotmos och kokt kål, glass med varm hallonsås.

Traditioner och stadgar följs fortfarande med de smärre förändringar, som utvecklingen av golfen medfört under åren. De senaste åren har tävlingarna i snitt haft ett deltagande av över 100 startande.

Korvgeneraler

Ordförande i korvkommittéerna s.k. ”KORVGENERALER” har genom åren varit:

ORDFÖRANDE                   ÅR
Oscar Jönsson                    1941 – 1963
Folke Holmqvist                 1964 – 1974
Yngve Flodin                      1975
Gustav Berg                       1976 – 1981
Nils Alexandersson            1982 – 1986
Lars Hässler                       1987 – 1994
Arne Andersson                 1995 – 2000
Sven Arne Bjärehäll           2001 – 2005
Lars G. Sköld                      2006 – 2007
Bo Bergkvist                       2008 –

Korvkommitté 2024

Ordförande

Bo

Bergkvist

Sekreterare

Christer

Wahlgren

Kassör

Stig-Olof

Bergström

Ledamot – Sponsoransvarig

Jörgen

Persson

Ledamot

Ingvar

Nilsson

Ledamot

Olle

Hagström

Ledamot

Martin

Persson

Ledamot

Nils Göran

Jakobsson