Rapport från årsmötet

Igår (14 april) genomfördes årsmötet i Halmstad Golfklubb på Hotel Tylösand. På mötet närvarade 106 röstberättigade medlemmar.

Innan mötet började fick åhörarna lyssna på styrelseledamot Kristina Söderström och banchef Stefan Ljungdahl som berättade om banrådets arbete med att utveckla samt förbättra våra banor. Klubbdirektör Christian Jakobsson gav därefter en återblick över 2023.

Till mötesordförande valdes hedersmedlem Urban Jansson. På mötet fastställdes resultat- och balansräkningen för 2023 samt styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkneskapsåret.

Årsmötet behandlade även två förslag från styrelsen och nio motioner från medlemmarna.

Med acklamation beslutade mötet att tidigare ordförande Rikard Hanson skulle föräras hedersmedlemskap. Styrelsen hade även föreslagit smärre ändringar i stadgarna, vilket godkändes av årsmötet.

Av de nio behandlade motionerna så bifölls tre av årsmötet:

Redovisning av organisationsuppgifter från Jan Wikström

Översyn av befattningsbeskrivningar från Jan Wikström

Motion gällande tillägg av stadgar 2 KAP §4 från Niklas Eklund

Ni hittar motioner genom att klicka här.

Årsmötet beslutade även om årsavgifter för 2025 och verksamhetsplan samt budget för 2024 enligt styrelsens förslag.

Årsavgifter 2025

SeniorJunior
Aktiv medlem9 500 kr3 900 kr
Måndag – Torsdag6 000 kr
Vardagsmedlem6 000 kr2 800 kr
Greenfeemedlem3 900 kr1 950 kr
Passiv (medlemsavgift)1 700 kr850 kr

Sittande ordförande, styrelse, revisorer och valberedning omvaldes.

Styrelse i Halmstad Golfklubb 2024

Ordförande                            Eva Östergren-Tordsson

Ledamot                                 Patric Sjögren

Ledamot                                 Eva Täljegård

Ledamot                                 Anders Hansson

Ledamot                                 Kristina Söderström

Ledamot                                 Lars-Peter Harbing

Ledamot                                 Wulf Fricke

Revisorer                               EY (Ernst & Young)

Valberedning i Halmstad Golfklubb 2024

Ordförande                            Göran Ekström

Ledamot                                 Helena Eriksson

Ledamot                                 Peo Svensson

Ledamot                                 Canita Dagård

Ledamot                                 Lars Karlsson

Avslutningsvis tackades mötesordförande Urban Jansson, nyvalde hedersmedlemmen Rikard Hanson och avgående klubbdirektör Christian Jakobsson med varsin blomma.

/Christian Jakobsson, klubbdirektör