Varmt välkomna till årsmöte i Halmstad Golfklubb

Datum: 14 april 2024
Tidpunkt: Kl. 14.00
Plats: Kongresshallen, Hotel Tylösand.

Föredragningslista och möteshandlingar distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret samt publiceras på golfklubbens hemsida senast tre (3) veckor före årsmötet.

Skriftligt förslag från medlem (motion) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.

Varmt välkomna

Eva Östergren-Tordsson
Ordförande
Halmstad Golfklubb