Klubben

Välkommen till vårt nyhetsarkiv! Här håller vi dig uppdaterad med de senaste händelserna och förbättringarna som rör klubben. Från viktiga meddelanden till intressanta projekt och evenemang. Här hittar du allt du behöver veta för att hålla dig uppdaterad i Halmstad Golfklubb.

Rapport från årsmötet

Igår (14 april) genomfördes årsmötet i Halmstad Golfklubb på Hotel Tylösand. På mötet närvarade 106 röstberättigade medlemmar. Innan mötet började fick åhörarna lyssna på styrelseledamot Kristina Söderström och banchef Stefan Ljungdahl som berättade om banrådets arbete med att utveckla samt förbättra våra banor. Klubbdirektör Christian Jakobsson gav därefter en återblick

Läs mer

Korvens upptaktsmöte 7 maj

Nu är våren äntligen här och golfbanorna är öppna. En tradition som finns på Halmstad Golfklubb är ”Korven” och det är nu snart dags för ”Säsong 84” att starta. Ytterligare en tradition som vi försöker skapa är, att ha ett upptaktsmöte med ett intressant föredrag samt informera om KORVENS verksamhet.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2024 samt handlingar

Kallelse till årsmöte och handlingar Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas härmed till informations- och årsmöte söndagen den 14 april kl. 14.00 i Kongresshallen på Hotel Tylösand (årsmötet beräknas börja ca. 14.30). Handlingar till årsmötet skickas ut till medlemmarna via nyhetsbrev, publiceras på www.hgk.se och finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb senast

Läs mer

Ny hemsida

Ny hemsida Nu är Halmstad Golfklubbs nya hemsida uppe. Fortfarande saknas mycket nyttig information efter vinterns it-sabotage mot vår leverantör. Vi arbetar på att återskapa innehållet samt självklart fylla på med nytt och intressant.  Vi kommer också uppdatera layouten efterhand.  Det betyder också att vi har tillbaka vår gamla adress

Läs mer

Förändringar av medlemsskapsformer 2024

Intag av nya medlemmar Intag av nya medlemmar kommer endast ske till kategorin aktiv medlem, det vill säga kommer inga köande erbjudas vardagsmedlemskap eller greenfeemedlemskap. Efter erlagd inträdesavgift för fullvärdig aktiv medlem kommer nya medlemmar efterföljande år ha möjligheten att välja vilken kategori den vill. Nya medlemskapet ”Måndag-Torsdag” Denna nya

Läs mer

Varmt välkomna till årsmöte i Halmstad Golfklubb

Datum: 14 april 2024Tidpunkt: Kl. 14.00Plats: Kongresshallen, Hotel Tylösand. Föredragningslista och möteshandlingar distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret samt publiceras på golfklubbens hemsida senast tre (3) veckor före årsmötet. Skriftligt förslag från medlem (motion) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Läs mer